Zespół

 

Nasz zespół jest w stanie podjąć się i kompleksowo zabezpieczyć postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe na każdym etapie ich przebiegu oraz we wszystkich aspektach – technicznym, ekonomicznym, informatycznym, finansowym i prawnym, w szczególności zaś postępowania skomplikowane, trudne, rozległe co do wartości masy i wymagające wiedzy, doświadczenia i zaangażowania.

 

GRZEGORZ BIZOŃ

Ukończył studia prawnicze oraz studia z zakresu zarządzania. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydaną przez Ministra Sprawiedliwości. Syndyk.

Przez ponad 16 lat pełnił funkcję prezesa lub członka zarządu w spółkach kapitałowych prawa handlowego, których aktywa zamykały się sumą kilkudziesięciu milionów. Zarządzał majątkiem i dużymi zespołami pracowniczymi. Wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowywał i wdrażał programy restrukturyzacyjne dla dużych przedsiębiorstw.

W ramach swojej działalności dokonywał przekształceń i połączeń spółek kapitałowych, organizował przedsiębiorstwa od podstaw i wprowadzał je na rynek. Wraz z syndykami konsultował i nadzorował procesy upadłościowe i restrukturyzacyjne. Konsultant i audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO. Specjalista ds szacowania ryzyka i procesów technologicznych w branżach przemysłowych, w tym: papierniczej, odzieżowej, spożywczej, meblarskiej, chemicznej, farmaceutycznej, obróbce metali, ciepłownictwie i w transporcie ciężkim.

 

DARIUSZ LOTZ

Adwokat. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor szeregu artykułów branżowych. Uczestniczy w wielu skomplikowanych procesach i postępowaniach. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, transportowym i przewozowym.

 

AGNIESZKA ZIELIŃSKA

Adwokat. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, spadkowym, lokalowym, budowlanym i rodzinnym.

 

BARTŁOMIEJ OGONOWSKI

Adwokat. Wybitny specjalista w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Od wielu lat konsultuje i zabezpiecza prawnie upadłości i restrukturyzacje dużych podmiotów gospodarczych.

 

HALINA GURBOWICZ

Ekspert od spraw rachunkowych i rachunkowości zarządczej.

Biegły rewident.

 

IWONA KŁACZYŃSKA

Ukończyła studia na kierunku Bankowość i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Przez szereg lat zajmowała kierownicze stanowiska w instytucjach bankowych oraz finansowych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Znawca branży bankowej i ubezpieczeniowej. Autorka szeregu nowatorskich rozwiązań w tych obszarach.

 

PAWEŁ WASILEWSKI

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Od wielu lat dyrektor i członek zarządu spółek prawa handlowego. Jako specjalista od systemów sieciowych wdrażał szereg rozwiązań zintegrowanego systemu sieci elektronicznych w przedsiębiorstwach. Specjalista w zakresie ochrony danych i tworzenia systemów ich ochrony i zabezpieczenia. Znawca procesów technologicznych i autor projektów racjonalizatorskich.

 

ELŻBIETA GRZYBEK

Pracowała w wydziałach prawnych spółek kapitałowych. Wieloletnia kierownik działów HR oraz zarządzania nieruchomościami w spółkach Skarbu Państwa. Zajmowała się obrotem nieruchomościami (w tym zabudowanymi) oraz przekształceniami własnościowymi i zabezpieczeniem wszystkich procedur z tym związanych. Specjalista w zakresie rynku nieruchomości.

 

KATARZYNA BIZOŃ

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prezes zarządu spółek prawa handlowego. Posiada uznane przez KNF uprawnienia do zasiadania w organach firm brokerskich. W swojej karierze piastowała stanowiska kierownicze w instytucjach finansowych, w tym w zakładach ubezpieczeń. Znawca rynku ubezpieczeniowego i finansowego.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.