• syndyk

Witam

Nasza Kancelaria wspiera przedsiębiorstwa i organizacje w zabezpieczaniu ich przed zagrożeniami związanymi z podejmowanym ryzykiem działalności, które może poważnie zachwiać ich stabilnością. Rezultatem naszego wsparcia jest pełna oferta usług doradczych w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych, sanacyjnych i upadłościowych zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i dla małych i średnich firm. Działamy na podstawie licencji doradcy restrukturyzacyjnego wydanej przez Ministra Sprawiedliwości. Naszą specjalnością stały się programy restrukturyzacyjne i sanacyjne obejmujące kompleksowo daną organizację i zmierzające zarówno do redukcji zadłużenia, jak i wdrożenia planów naprawczych.

Pracujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO, korzystając z najlepszych rozwiązań.

Rodo
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
Rodo4
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.