Usługi

Propozycje dla wierzycieli

Mamy rozwiązania dla wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Czasami jedynym rozwiązaniem ochrony wierzytelności jest otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych dłużnika.

Propozycje dla firm w kryzysie

Proponujemy rozwiązania chroniące kapitał firmy oraz realne plany na restrukturyzację. Postępowania w tym zakresie dają możliwości oddłużenia, jak również wdrożenia instrumentów sanacyjnych w organizacji.

Propozycje dla osób fizycznych

Oferujemy rozwiązania polegające na oddłużaniu osób fizycznych. Pomagamy m. in. w przeprowadzeniu całego procesu upadłości konsumenckiej. Reprezentujemy dłużnika w relacjach z komornikiem, bankami, firmami pożyczkowymi, firmami windykacyjnymi, funduszami oraz innymi wierzycielami.